Ładowanie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku „B”, część wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Alei Legionów 10.

Wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na instalacje z hydrantami spełniającymi wymagania PN-EN-671-1.

Zabudowa na każdym nawodnionych pionów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.