Ładowanie

MOSiR Opole

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w szatni nr 2 oraz nr 3 Sztucznego Lodowiska TOROPOL.

Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń szatni nr 2 oraz nr 3 Sztucznego Lodowiska TOROPOL wraz z przynależącymi do niej węzłami higieniczno-sanitarnymi.